[:nl]

Ik ben blij en vereerd dat ik een bijdrage mag leveren aan het zomernummer van REAL-Mag. Dit nummer staat in het teken van Zwart-Wit denken, oftewel dichotomie. REAL-Mag is een initiatief van Ab Bol en Jan van Wessel. Het magazine publiceert onderwerpen over emoties en authenticiteit. Het thema wat ik aan lever behandelt Bepaalde Waarde versus onbepaalde waarde. Ter gelegenheid van deze publicatie ontwerp ik een nieuw Biljet van Onbepaalde Waarde waarbij ik mij laat inspireren door Post-Lethargistische gedachten. Dit wordt het achtste biljet. De andere zeven biljetten kun je bekijken op www.vanonbepaaldewaarde.nl.

 

Bent u geïnteresseerd in REAL-Mag? Bekijk hieronder het interview van Margreet Dolman met de makers

van REAL-mag Jan van Wessel en Ab Bol

I am very pleased to announce that I will be making a contribution to the summer issue of REAL-Mag! This number will be dedicated to Black and White thinking, or dichotomy. REAL-Mag is an initiative of Ab Bol and Jan Wessel. The magazine publishes topics about emotions and authenticity. The theme I will be suppling is about a Certain Value versus Indefinite Value. For the summer issue I will be designing a new note of Indefinite Value inspired by Post-Lethargic thoughts. This will be my eighth note of Indefinite Value. To learn more about my project and/or to see my other seven notes please visit my site: www.vanonbepaaldewaarde.nl.

 

Are you interested in REAL-Mag? Watch the interview of Paul Haenen with the creators

of REAL-mag Jan Wessel and Ab Bol

 

 

[:en]

Ik ben blij en vereerd dat ik een bijdrage mag leveren aan het zomernummer van REAL-Mag. Dit nummer staat in het teken van Zwart-Wit denken, oftewel dichotomie. REAL-Mag is een initiatief van Ab Bol en Jan van Wessel. Het magazine publiceert onderwerpen over emoties en authenticiteit. Het thema wat ik aan lever behandelt Bepaalde Waarde versus onbepaalde waarde. Ter gelegenheid van deze publicatie ontwerp ik een nieuw Biljet van Onbepaalde Waarde waarbij ik mij laat inspireren door Post-Lethargistische gedachten. Dit wordt het achtste biljet. De andere zeven biljetten kun je bekijken op www.vanonbepaaldewaarde.nl.

 

Bent u geïnteresseerd in REAL-Mag? Bekijk hieronder het interview van Margreet Dolman met de makers

van REAL-mag Jan van Wessel en Ab Bol

I am very pleased to announce that I will be making a contribution to the summer issue of REAL-Mag! This number will be dedicated to Black and White thinking, or dichotomy. REAL-Mag is an initiative of Ab Bol and Jan Wessel. The magazine publishes topics about emotions and authenticity. The theme I will be suppling is about a Certain Value versus Indefinite Value. For the summer issue I will be designing a new note of Indefinite Value inspired by Post-Lethargic thoughts. This will be my eighth note of Indefinite Value. To learn more about my project and/or to see my other seven notes please visit my site: www.vanonbepaaldewaarde.nl.

 

Are you interested in REAL-Mag? Watch the interview of Paul Haenen with the creators

of REAL-mag Jan Wessel and Ab Bol

 

 

[:]