Een zeer aangename verrassing. Afgelopen dinsdag 17 februari een bezoek gebracht aan kunstenares Christina Brevoord. Met haar heb ik in de periode rond mijn achttiende levensjaar op schilderles gezeten bij de gerenommeerde Haarlemse kunstschilder Jan Grunstra. Zij heeft in deze periode een pentekening gekocht. Deze kreeg ik tijdens ons bezoek terug van haar. Deze pentekening mag zeer veelzeggend zijn. In die zin, dat ik in die tijd al een intuïtieve link legde tussen de kwaadaardige invloeden die geld had op ons bestaan. Enfin, bekijk de tekening en oordeel zelf.

A very pleasant surprise. Tuesday, February 17th I visited the artist Christina Brevoord.  I have been around with her the time I was eighteen years of age and followed painting lessons by the renowned Haarlem painter Jan Grunstra. At that time she bought a pen drawing I made. I received it back during our visit. This pen drawing may be very revealing. At that time I put an intuitive link between the evil influences that  money had on our existence. Anyway, check the drawing and decide for yourself.