Oproep

Wij, ons mensen noemende bewoners van deze bol, die gedwongen deelnemen aan een economisch/monetair destructief systeem, eisen op grond van onderlinge verbondenheid met het al, een vreedzame ontmanteling van het huidige systeem dat voor verdeeldheid, tegenstrijdigheden, strijd en verwoesting van de natuurlijke omgeving op deze bol zorgt. Mensen en wetenschappers dienen zich vanuit alle motieven, rechten en plichten die voortkomen uit een evenwichtige, natuurlijke onderlinge samenhang en verbondenheid te oriënteren, te verdiepen en uiteindelijk te conformeren aan een vreedzaam systeem dat zich richt op de natuurlijke behoeften van alle levende wezens van plantaardige en organische oorsprong.